Boneyard Hop Venom IIPA

Boneyard Brewing
9% | 60 IBU
Hops: Simcoe, Centennial, Chinook and CTZ
12oz. can

9 in stock